Opdrachtgever / Prijsvraag op initiatief van BNA, NEPROM en 'Nederland wordt “Anders
Locatie / Ooltgensplaat

In de prijsvraag is gevraagd een vernieuwende visie te geven op het consumentgericht ontwikkelen van en ontwerpen aan de huidige woningmarkt. Wonen begint met willen. Voor een aanzienlijk deel van de Nederlanders betekent dat keuze in de eigen woonwens. Keuze voor een levendige, stedelijke omgeving, voor de rust van het platteland of voor de sociale samenhang van een hechte gemeenschap. De keuzevrijheid wordt echter begrensd door het sociale netwerk, de afstand tot de arbeidsmarkt, de regeldruk en/of de financiële mogelijkheden.

De landelijke gebieden hebben al te maken met krimp, een sterke vergrijzing van de bevolking en/of een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. De ruimtelijke en sociale structuur in de landelijke gebieden is grotendeels gebaseerd op een dorpse samenleving. Deze appelleert aan de collectieve hang van mensen naar een “gezellige” woonomgeving, waarin ontmoeting een belangrijke plaats inneemt.

Ons concept gaat uit van een dorp, waar de leefbaarheid onder druk staat. In zo’n dorp wonen mensen die daar een hechte band mee hebben en die daar graag oud willen worden. Het WoZoDo (WoonZorgDorp) is een dorpse variant van het in de laatste jaren veelvuldig gerealiseerde WoZoCo. Centraal punt in het WoZoDo is de SOOS, een centraal in het dorp gelegen identiteitsvolle ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar de (zorg)voorzieningen geconcentreerd zijn. In eerste instantie gaat het alleen om maaltijdverstrekking, een ruimte voor slaapwacht en dagbestedingsactiviteiten. In de directe omgeving van de SOOS worden minimaal 20 woningen aangewezen als (zorg)woningen voor ouderen met een zorgvraag die nog wel zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze dienen als financieel kritische massa voor de SOOS.

Essentieel verschil is dat er geen nieuw complex wordt gebouwd, maar dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande woningvoorraad. Deze woningvoorraad bestaat deels uit kleinere vooroorlogse of vroeg naoorlogse woningen die omgebouwd kunnen worden. Zo ontstaat er ruimte voor mensen uit stedelijke gebieden om hetzij in deeltijd hetzij permanent te kiezen voor een woning in een hechte dorpse gemeenschap.

Ontwerp
2010

Overig
in dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen i.s.m. Jelmer Tuinhof en Kroon BV Projectontwikkeling