Opdrachtgever / Gemeente Goedereede
Locatie / Ouddorp

Het Streekplan Zuid-Holland hanteert in haar beleid zogenaamde rode contouren. Voor Ouddorp omvat de rode contour een tamelijk groot gebied ten zuiden van het historisch centrum. In dit gebied zijn de afgelopen jaren door diverse initiatiefnemers plannen aangedragen voor (her)ontwikkeling van woningbouw en winkelvoorzieningen.

De visie ‘Zuidelijke Schil Ouddorp’ biedt initiatiefnemers een ruimtelijk en programmatisch kader, waarbinnen zij hun plannen al dan niet verder kunnen uitwerken en vormt het toetsingskader voor eventuele toekomstige initiatieven. In de visie wordt een zestal deelgebieden onderscheiden, die ruimtelijk en programmatisch van elkaar verschillen. Het betreft het historisch kerngebied, het centrumgebied Dorpstienden, het overgangsgebied, de historische linten, de (voormalige) agrarische erven en de nieuwe linten. Voor deze deelgebieden zijn toetsingscriteria en ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden opgesteld die voortborduren op de huidige kwaliteiten en kenmerken.

Ontwerp
2009

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen