Opdrachtgever / Gemeente Steenbergen
Locatie / Steenbergen

De gemeente Steenbergen is één van de betrokken partijen die op dit moment samenwerken in het project Gebiedsontwikkeling 3.0 waarin Waterpoort, het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer, met een gezonde en duurzame ontwikkeling op de kaart wordt gezet. De opgave behelst enerzijds het verbinden van de kernen met het water en andersom. Anderzijds is het van belang dat wordt gekeken naar de betekenis en de vitaliteit van het gehele gebied, waarbij de kernen zich op basis van hun kwaliteiten en karakters kunnen onderscheiden en ze gezamenlijk resulteren in een totaalbeeld voor Waterpoort.

Gemeente Steenbergen heeft op het gebied van profilering twee duidelijke troeven in handen, de ligging aan het open water van het Volkerak-Zoommeer met haar drie Waterpoorten en de toegang tot de Brabantse Wal. Op basis van relevante beleidsdocumenten, bijeenkomsten met de projectgroep Waterpoort Steenbergen, een gebiedsanalyse, planinitiatieven en interactieve bijeenkomsten is de visie tot stand gekomen.

In het Duurzaam ruimtelijk structuurbeeld (DRS) is los van het toekomstige programma of bekende initiatieven gezocht naar verbanden tussen de kwaliteiten en potenties van het grondgebied. Het DRS fungeert als ruimtelijk kader waar (ook nog niet bekende) initiatieven en ruimtelijke ontwikkelingen worden afgewogen. Het document schetst geen eindbeeld maar dient vooral als inspiratiedocument voor betrokken ondernemers, bewoners en bezoekers van het gebied.

 

Ontwerp
2012

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen