Opdrachtgever / Roterij BV
Locatie / Stampersgat

In een eerder traject is door dhr. Van Middelkoop, één van de eigenaren van de onderhoudswerf De Roterij BV, een voorstel ingediend voor de herontwikkeling van de locatie. Programmatisch en ruimtelijk gezien kwamen de intenties niet overeen met de mogelijkheden van de locatie. Zowel de gemeente als provincie staan echter achter het idee om de huidige scheefswerf op te knappen en de jachthaven uit te breiden. De locatie grenst aan de dorpskern van Stampersgat en is gelegen aan de Mark-Dintel. De ontwikkeling van de locatie biedt vanuit toeristisch en recreatief oogpunt kansen voor de onderneming, de directe leefomgeving, Stampersgat, gemeente en tot slot de regio.

In het kader van Waterpoort is er in de zomer van 2013 door gemeente en provincie een meerwaarde atelier georganiseerd. Een atelier om te onderzoeken of er binnen het initiatief van de Roterij meerwaarde te creëren is door combinaties met ambities uit de omgeving. De deelnemers aan het atelier, o.a. de provincie Noord-Brabant, de gemeente Halderberge, waterschap Brabantse Delta, Samenstichting Stampersgat, camping Onder de Dijk en Buro Kreek kwamen tot de conclusie dat het initiatief een kwaliteitsimpuls kan betekenen en kansen biedt voor de directe omgeving van het dorp. Als kansen werden onder andere het recreatief ontsluiten van het gebied in combinatie met het bos van Staatsbosbeheer, de verbinding met de camping, het realiseren van een verblijfsplek aan het water, de combinatie van een scheepswerf en jachthaven gericht op klassieke sleepboten, een kleinschalige horecavoorziening en het zichtbaar maken van de activiteiten van de Roterij genoemd.

Op basis van de uitkomsten van het atelier en het programma van eisen van de initiatiefnemer is een ruimtelijke visie voor de Roterij opgesteld.

 

Ontwerp
2013

Overig
Onderdeel gebiedsontwikkeling Waterpoort