Opdrachtgever / Waterschap Brabantse Delta
Locatie / Gemeente Halderberge en Etten-Leur

Waterschap Brabantse Delta staat voor de opgave om de regionale keringen langs de Mark-Dintel te verbeteren. Doel is om de overstroming vanuit de Mark via de Leursche Haven, Laaksche Vaart en de Kibbelvaart voor de komende 50 jaar te beperken. In de zomer van 2017 heeft het waterschap hiervoor een tender uitgeschreven en is een aantal partijen benaderd. Van de Biggelaar heeft samen met Buro Kreek enzo voor de locatie ter hoogte van de monding met de Leursche Haven een (technisch). ontwerp inclusief begroting en procesvoorstel ingediend.

Voorgesteld wordt om een keermiddel met een gemaal zodanig te plaatsen, zodat landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden versterkt en de beleving vanaf de Mark wordt vergroot. De verdwenen schans, de historie van de kreek/turfvaart en verschil in binnendijks en buitendijks gebied zijn op een eigentijdse wijze in het schetsontwerp vertaald.Daarnaast is in het ontwerp rekening gehouden met het verbeteren van de flora en fauna.

De inzending scoorde in de tender op zowel ontwerp als het technisch voorstel hoog, de opdracht is echter aan een andere partij gegund.

Ontwerp
2017

Overig
in samenwerking met Van de Biggelaar Grond- en waterbouw