Opdrachtgever / Gemeente Drimmelen
Locatie / Terheijden

In 2018 heeft Buro Kreek enzo in samenwerking met Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen gewerkt aan een concept schetsontwerp voor De Kleine Schans. Na een participatietraject, bestaande uit een gespreksronde met betrokken partijen, een bewonersavond en twee ontwerpateliers met omwonenden, is het definitief schetsontwerp opgesteld. Dit is op 17 december 2019 door het college vastgesteld. In dit besluit is tevens de opdracht geformuleerd voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) voor de Kleine Schans.

In het schetsontwerp wordt voorgesteld de schans (courtine en bastions) terug in vorm te brengen, de schans is namelijk op meerdere plekken ingezakt. Uitzondering vormt het zuidwestelijk gelegen ingezakte bastion. De overige drie bastions worden in model teruggebracht en voorzien van een borstwering van circa 1 meter hoog. Aan de binnenzijde van bastion noordwest en zuidoost is ruimte voor informatie en wordt het verhaal getoond over het ontstaan van de schans en de rol van de Kleine Schans in relatie tot de Stelling Geertruidenberg-Breda en de gehele Zuiderwaterlinie. Bijzonder aan deze schans is dat deze, sinds de aanleg in 1590, meerdere vormen en verschillende functies heeft gehad. Voorgesteld wordt om de toegangsdam te verleggen, waarbij de entree weer een centrale ligging krijgt. Ter hoogte van de jachthaven wordt een paviljoen voorgesteld dat als informatievoorziening en daghoreca kan dienen.

Momenteel werken Buro Kreek enzo en Rothuizen gezamenlijk aan het opstellen van het Voorlopig Ontwerp voor de Kleine Schans.

Ontwerp
2018-2019

Overig
in samenwerking met Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen