Opdrachtgever / ontwerpstudie als inzending Zuid-Hollandprijs 2009, een initiatief van Provincie Zuid-Holland
Locatie / Ooltgensplaat en omgeving

De provincie Zuid-Holland heeft in 2009 voor het eerst de Zuid-Hollandprijs uitgeschreven. In dit kader is samen met Tauw geschetst aan het toekomstbeeld 2040 en is een strategie bedacht voor de ontwikkeling van Ooltgensplaat en het omliggende polderlandschap. Deze strategie is er op gericht een proefdelta te ontwikkelen, waar experimentele ruimte is voor gemotiveerde afwijkingen van beleid. Maar alleen dan, als het initiatief vanuit de gemeenschap zelf gedragen wordt.

In ‘Proef (de) Delta’ blijft de agrarische sector een belangrijke economische drager die innovatief inspeelt op klimaatverandering. Het duurzame toekomstperspectief voor de landbouw is uitgewerkt langs twee verschillende sporen: meebewegen met verzilting waar mogelijk en weerstand bieden waar het echt niet anders kan. Ooltgensplaat wordt ingezet als proeftuin van de delta, die aantrekkelijk is voor een gevarieerde groep mensen. Het is dé aanlegplaats langs de drukbevaren route naar Zeeland. Ooltgensplaat wordt een vakantieoord, met water, natuur en het boerenbedrijf. En Ooltgensplaat wordt een duurzaam veilige woonomgeving voor senioren om te “deltanieren”.

Ooltgensplaat en haar directe omgeving kan worden gezien als poort van de delta. Een poort die het meest tastbaar is rondom Ooltgensplaat. Daar begint, vanaf de Randstad bezien, zowel over de weg als over water de fysieke beleving van de delta. Juist daar is het tijd om de delta te gaan proeven!

 

Ontwerp
2009

Overig
in dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen i.s.m. TAUW