• Ontwikkelingsplan Business Park Zierikzee
Opdrachtgever / Gemeente Schouwen-Duiveland
Locatie / Zierikzee

De stad Zierikzee heeft een rijke en tastbare historie. Daarnaast is het gemeentelijk beleid erop gericht grotere ontwikkelingen te concentreren in en nabij Zierikzee, als centrumstad van het eiland. Business Park Zierikzee is één van de ontwikkelingslocaties rondom de stad die voorziet in uitbreiding van bedrijvigheid, waarbij de landschappelijke inbedding voorop staat.

Het plan voor het Business Park Zierikzee bestaat uit twee onderdelen: een ontwikkelingsplan en een kwaliteitshandboek. Het ontwikkelingsplan is een uitwerking van het eerder opgestelde Masterplan Business Park Zierikzee uit 2005. Het ontwikkelingsplan beschrijft de ambities voor het Business Park (wat willen we) en zet heel concreet uiteen op welke manier deze worden omgezet naar realiteit (hoe gaan we het realiseren). In het document worden ambities, randvoorwaarden en de kaders voor de uitvoering van het stedenbouwkundig plan, de ontwikkelingsstrategie, de uitgangspunten voor het beheer en de financiën beschreven. Vervolgens zijn in het kwaliteitshandboek de ruimtelijke ambities en spelregels voor de openbare ruimte en het private gebied uitgewerkt. Het is het kader van waaruit ondernemers en gemeente in goed overleg concrete bouwplannen gaan ontwikkelen.

Het ontwikkelingsplan en kwaliteitshandboek is – samen met het bestemmingsplan – in 2011 vastgesteld. Inmiddels is men begonnen met de aanleg van de landschappelijke groenstructuur, bestaande uit zogenaamde schollen en wordt uit zuidelijk deel van het terrein ontwikkeld.

Ontwerp
2005-2010

Overig
in dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen i.s.m. Ruimteprojecten