Opdrachtgever / Gemeente Steenbergen
Locatie / Steenbergen

In het door Buro Kreek enzo opgestelde gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken is voorgesteld om de beleving van de kreken te vergroten door ze recreatief te ontsluiten met wandelpaden, visvoorzieningen en kanosteigers. Deze ontwikkelingen zijn met name toegestaan rondom twee belevingspoorten, ’t Haantje en De Blauwe Sluis/De Baak. De Blauwe Sluis/De Baak is de belangrijkste belevingspoort als schakel tussen de kreken en de Steenbergse Vliet. Deze plek maakt onderdeel uit van de West Brabantse Waterlinie en had in het verleden een belangrijke functie als waterinlaat bij het inunderen van de kreken. Op deze plek heeft een schans gestaan die later is vervangen door een batterij. Van beide objecten is niets meer zichtbaar, maar er liggen kansen om dit met informatie en/of objecten in beeld te brengen.

Het inrichtingsplan voor het eiland van De Blauwe Sluis gaat uit van een sobere en eenduidige inrichting. Door het verwijderen van bomen en struweel en het verplaatsen van het hekwerk worden de delen aan weerszijden van de dijk samengevoegd. De sluizen met de rietkraag vormen het kader van het eiland. Het inzaaien van gras gemend met een bloemenmengsel zorgt dat het eiland zich onderscheid ten opzichte van zijn omgeving (polders met landbouwgewassen en groene dijken).

De verbinding tussen beide gronddelen wordt gelegd door de vlonders, waarbij de centraal gelegen vlonder als oversteek voor bezoekers dient. De vlonders zijn vormgegeven als picknickbank, worden als een element geplaatst en zijn aaneengesloten. Het eiland kent aan weerszijden een talud, waar de vlonder in getrapte vorm op reageert. Op de koppen worden de bestaande bomen behouden en ingepast in de lijnvoering van de vlonders. De westelijk gelegen vlonder dient ter plaatse van het water als kanosteiger, zowel aan de zijde van De Baak als de Steenbergse Vliet. De centraal gelegen vlonder gaat eveneens door tot in het water en fungeert als vissteiger. De oostelijk gelegen dient als belevingspunt (zitplek).

Ontwerp
2014-2015

Overig
onderdeel projectvoorstel Landschappen van Allure West Brabantse Waterlinie en in samenwerking met Architectenbureau Ro&Ad en Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen