Opdrachtgever / Logement De Blauwe Sluis
Locatie / Steenbergen

Op de locatie De Blauwe Sluis, gelegen aan de Kruislandsedijk in Steenbergen, is een agrarisch bedrijf gevestigd met twee wooneenheden. Met het vrijkomen van een van de woningen, eind 2013, is het idee ontstaan om de agrarische activiteiten te verbreden met de oprichting van Logement De Blauwe Sluis.

Buro Kreek enzo is, vanuit haar betrokkenheid bij het gebiedsperspectief voor de Cruijslandse Kreken en het projectvoorstel voor Landschappen van allure, gevraagd om voor het vergunningentraject het inrichtingsvoorstel voor Logement De Blauwe Sluis op te stellen. Met het initiatief van het logement worden vanuit recreatief oogpunt passende functies, zowel op het land als op het water, toegevoegd, waaronder bed & breakfast, theetuin, rondleidingen op het agrarisch bedrijf, fietsverhuur, kano- en sloepverhuur, wandelen langs vliet en kreken, visvoorzieningen en afmeervoorzieningen voor boten.

In juni 2014 is het logement geopend en is de vrijgekomen woning in gebruik als bed & breakfast. Het logement zal via het water met een aanlegsteiger worden ontsloten met ruimte voor een afmeerplek voor de sloep en het afmeren van 2 boten/sloepen. De steiger kan tevens worden gebruikt als kano- en als vissteiger. Vanaf de Kruislandsedijk is het logement voor de auto, fietser en wandelaar via de oprijlaan bereikbaar. De bestaande (bloemrijke) akkerranden worden met een bloemplukrand doorgetrokken ten noorden van het perceel en deels ingericht als bloempluktuin. Langs de aan te leggen bloemplukrand en langs de bestaande (bloemrijke) akkerranden wordt een wandelpad van circa 1 meter breed aangelegd. Dit wandelpad verbind het logement met het eiland De Blauwe Sluis. Vanaf dit punt kan verder gewandeld worden naar het sluizencomplex Bovensas en mogelijk in de toekomst naar de Cruijslandse Kreken.

 

Ontwerp
2014

Overig
Onderdeel gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken en projectvoorstel Landschappen van Allure West Brabantse Waterlinie