Opdrachtgever / Provincie Zeeland
Locatie / Provincie Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en EGTS Linieland van Waas en Hulst hebben de handen ineengeslagen voor het verkrijgen van de UNESCO Global Geopark status. Een status, vergelijkbaar met een ‘Michelin-ster’, die UNESCO toekent aan gebieden die vanuit geologie, cultuurhistorie en landschap waardevol zijn. Buro Kreek enzo heeft in de periode 2016 t/m medio 2020 de rol als alliantiemakelaar voor de Provincie Zeeland vervuld. In deze rol onderhield ik de contacten met de beoogde partners, was ik onderdeel van het kernteam en betrokken bij de werkgroep communicatie en onderwijs & educatie. Het beeld- en kaartmateriaal voor communicatieve uitingen in presentaties, folders en de website behoorde eveneens tot de werkzaamheden.

Inmiddels is door verschillende partners eind 2019 de intentieovereenkomst ondertekend. Het kernteam en partners werken nu gezamenlijk aan het opstellen van het bidbook dat begin 2021 ingediend gaat worden. Daarnaast worden in het gebied concrete stappen gezet om beoogde geosites zichtbaar en beleefbaar te maken.

Ontwerp
2016-2020