Opdrachtgever / Gemeente Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne
Locatie / Voorne-Putten

De vijf gemeenten op Voorne-Putten werken op tal van gebieden met elkaar samen. Eén van de onderwerpen waaraan gewerkt wordt, is het opstellen van een gebiedsvisie voor het eiland. Een visie die een realistisch ruimtelijk perspectief schetst voor de toekomst, gericht op het verder verbeteren van de woon-, werk- en toeristisch-recreatieve kwaliteit van het eiland. De toekomstige ruimtelijke opgaven zijn inzichtelijk gemaakt op basis van de kwaliteiten en de ontwikkelingen binnen de verschillende beleidsthema’s. In een intensief proces met de ambtelijke projectgroep is aan de hand van twee theoretische scenario’s de ruimtelijke bandbreedte voor de toekomst verkend. De uitkomsten zijn vertaald naar de gebiedsvisie.

In de gebiedsvisie zet Voorne-Putten in op het verzilveren van zijn kernkwaliteiten en versterkt zijn ruimtelijke relatie met de regio. Het eiland onderscheidt zich in de regio door zijn bijzondere woon-, werk- en verblijfsmilieus in een aantrekkelijke setting. Tevens is de korte afstand waarop deze milieus liggen ten opzichte van het (hoog)stedelijke Rotterdam uniek. Het landschappelijke en historische karakter vormt hierbij niet alleen een aantrekkelijke basis om te wonen en te recreëren, maar biedt ook aan bedrijven aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden en ontwikkelingscondities. De gebiedsvisie biedt een kader voor uitvoering. De ambities en de wijze van aanpak zijn vertaald in het ‘10-puntenplan’ voor Voorne-Putten, een gemeenschappelijke agenda die de projecten benoemt, waarvan de vijf gemeenten op Voorne-Putten vinden dat de regio er beter van wordt wanneer deze op korte termijn verder worden uitgewerkt.

 

Ontwerp
2010-2011

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen