Opdrachtgever / Samenwerking Grensgebied De Kempen
Locatie / Cranendonck, Weert, Bocholt en Hamont-Achel

Voor het grondgebied van de gemeenten Cranendonck, Weert, Bocholt en Hamont-Achel is in 2015 een intentieverklaring ondertekend om maatschappelijke meerwaarde van het gebied te creëren door samen te werken. Buro Kreek enzo heeft samen met 2e jaars studenten Urban Design aan de Breda University of Applied Sciences een visie opgesteld.

Een visie die dient als stip op de horizon. Het gebied kenmerkt zich als een rijkgeschakeerd landschap waar de afgelopen decennia natuur en programmatische ontwikkeling hand in hand zijn samengegaan. Dit heeft zijn sporen in het landschap nagelaten. Een landschap met bos- en heidegebieden, beken en haar valleien met een afwisseling van kleinschalige en grootschalige (agrarische) percelen. Een gebied dat wordt doorkruist door wegen, spoorlijnen en kanalen waaraan kernen en lintbebouwing zijn gelegen. Cultuurhistorische objecten, zoals kastelen, landgoederen, abdijen, hoeves, watermolen, grafheuvels en recreatievoorzieningen liggen als parels in dit landschap.

In deze visie worden deze parels samen met het landschap gemarkeerd en via een fiets- en wandelroute en een vaarroute over het kanaal ontsloten. Het gebied vormt een unieke en bijzondere belevenis voor bezoekers en bewoners!

Ontwerp
2017-2018

Overig
in samenwerking met Breda University of Applied Sciences