Opdrachtgever / Gemeente Steenbergen
Locatie / Kruisland

In de Gebiedsontwikkeling Waterpoort werken de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland samen met partijen, waaronder vijf gemeenten, rondom het Volkerak-Zoommeer om het gebied met een gezonde en duurzame ontwikkeling op de kaart te zetten. In deze  gebiedsontwikkeling wordt samenwerking gezocht met ondernemers en burgers, waarin zij ruimte krijgen initiatief te nemen en zelf actief aan de
slag te gaan. De Cruijslandse Kreken, gelegen in het grondgebied van de gemeente Steenbergen, is als ontwikkelproject aangemerkt.

De gebiedsvisie Cruijslandse Kreken beschrijft de gezamenlijke intenties van de betrokken partijen (projectgroep) en geeft deze weer in het wensbeeld. Het is de koers van de Cruijslandse Kreken waarin bestaande ontwikkelingen en opgaven gekoppeld zijn aan duidelijke strategische keuzes voor het gebied. Het wensbeeld laat zien dat het versterken en verbeteren van het krekensysteem, het behouden van het karakter van het open landschap, het verbeteren van de landbouwstructuur en het creëren van recreatiemogelijkheden hand in hand kunnen gaan.

De gebiedsvisie toont het wensbeeld en biedt ruimte aan verschillende ontwikkelingen en initiatieven.De gebiedsvisie dient als kapstok om deze concreter te maken en ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien. Ontwikkelingen en initiatieven die in een kleiner werkverband door leden van de projectgroep in combinatie met andere partijen/mensen uitgewerkt kunnen worden.

 

Ontwerp
2013