Opdrachtgever / Stichting het Zeeuwse Gezicht, BNA Kring Zeeland en CBK Zeeland
Locatie / Walcheren

De inzending ‘De Groene Knoop’ schetst een verfrissend nieuw perspectief voor Walcheren. Het is gebaseerd op het inrichten van twee aaneengeschakelde landschappelijke corridors die de verbinding leggen tussen mensen, landschap, cultuur en historie. Daarbinnen biedt het plan ruimte voor het kleinschalig ontwikkelen van nieuwe initiatieven, die de dynamiek en identiteit van Zeeland vergroten en versterken. De ontwerpopdracht met als thema ‘verblijf in zeeland’ is in 2009 uitgeschreven om het debat over kansen voor verblijven in Zeeland te stimuleren. Een veelheid aan ideeën heeft geresulteerd in een concreet plan voor een nieuwe landschappelijke structuur die volop kansen en uitdagingen biedt voor de toekomst van Walcheren: ‘De Groene Knoop’.

De Groene Knoop verwijst naar de Zeeuwse knoop: een belangrijk onderdeel van de traditionele Zeeuwse klederdracht en symbool voor de rijke cultuurhistorie en identiteit van Zeeland. Het landschap, gevormd door de nieuwe landschappelijke structuur, vormt een decor voor theater, muziek en kunst en biedt ruimte aan een netwerk van routes. Langs de routes zijn verschillende kunstobjecten te ervaren, in een aantal kan men zelfs verblijven. Bij de uiterste punten van het routenetwerk staan follies die de startpunten markeren en informatie verstrekken.

In 2011 is ‘De Groene Knoop’ ingebracht in het Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta. In dit project zijn samen met 14 consortiumpartijen de mogelijkheden van ecosysteemdiensten in Zeeland verkend, evenals de praktische toepassing hiervan. De Groene Knoop is één van de ingebrachte duurzaamheidsinitiatieven, waarvoor ecosysteemdiensten en gebruikerslandschappen zijn gedefinieerd.

 

Ontwerp
2009

Overig
i.s.m. Anne te Brake, Corinne Lecluyse en Ernst-Jan Pals