Opdrachtgever / Gemeente Veere, Middelburg, Vlissingen, Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland
Locatie / Walcheren

Walcheren staat met zijn landschappen, natuur en rijke cultuurhistorie bekend als de tuin van Zeeland. Een gedachtegoed dat ook onderdeel uitmaakte van het ontwerp voor de Groene Knoop (Imke Mulders, Corinne Lecluyse, Ernst-Jan Pals en Anne te Brake in het kader van de prijsvraag ‘Verblijf in Zeeland’ in 2009). Deze tuin biedt kansen voor de regio.

De drie Walcherse gemeenten, de provincie en het waterschap werken met ondernemers en bewoners samen om met hen deze kansen te verkennen en mogelijk te verzilveren. Samen op zoek gaan naar ideeën en initiatieven die kunnen zorgen voor een boost van de economie en leefbaarheid van Walcheren. Hiervoor zijn in het najaar van 2014 zogeheten kansencafé’s georganiseerd. Dit heeft geleid tot bewoners, ondernemers en partijen die hun liefde voor een gebied in praktijk uiten door er daadwerkelijk iets voor te doen. Meerwaarde creëren door de inzet van het aanwezige natuurlijke kapitaal en/of door samenwerkingen aan te gaan.

Deze inspirerende kansencafe’s hebben geresulteerd in een tiental kansrijke ideeën en initiatieven, van mountainbikeroute, een natuurspeelplaats, het herbestemmen van erfgoed tot een recreatief verblijfsdoosje. Op dit moment wordt de stand van zaken rondom de initiatieven verkend en in beeld gebracht. Daarnaast wordt het netwerk van het initiatief achterhaald en in beeld gebracht.

Ontwerp
2014-2015

Overig
in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied (opgeheven per 1 maart 2015)