Opdrachtgever / Gemeente Bernisse
Locatie / Zuidland
De beleidsvisie verbeeldt de visie van de gemeente op welke wijze het landelijk wonen op haar grondgebied ontwikkeld kan worden. Eén van de belangrijkste doelstellingen van landelijk wonen is dat deze ontwikkeling het mogelijk maakt om het landschappelijk weefsel te herstellen en/of versterken. In de visie zijn drie locaties benoemd die op korte termijn het meest kansrijk zijn om ontwikkeld te worden. Op basis van een ruimtelijke analyse van het landschap is ontwerpend onderzoek gedaan. Het onderzoek brengt kwaliteiten en knelpunten in beeld van locaties waar een sterke (ruimtelijke en financiële) verweving tussen landschap en bebouwing voor de hand ligt en de meerwaarde van landelijk wonen inpasbaar is.

Voor drie locaties zijn stedenbouwkundige uitwerkingen gemaakt, waarbij gezocht is naar een balans tussen de individuele keuzevrijheid voor de woonconsument, versus de garantie van kwaliteit van het totaal tot een woonmilieu met duurzame inbedding in het oorspronkelijke landschap. Gebaseerd op een minimum spelregelset aan bebouwingsvoorwaarden blijkt er een grote mate van vrijheid in architectuur te kunnen worden gerealiseerd, zonder dat dit leidt tot een rommelig of onsamenhangend geheel.

Eén van deze locaties is de landschappelijke afronding van het uitbreidingsplan ‘Kreken van Nibbeland’ ten noorden van Zuidland. Het uitbreidingsplan bestaat uit reguliere woningbouw. Aan de noordzijde is gezocht naar een landschappelijke afronding richting het buitengebied en een kwaliteitsverbetering van het landschap ter plaatse.

 

Ontwerp
2009

Overig
In dienst van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen