Waterpoortmanifest is klaar!

In het Waterpoortmanifest wordt een dringend beroep gedaan op het Rijk om het Volkerak-Zoommeer in de toekomst weer zout te maken. Een zout Volkerak-Zoommeer biedt kansen voor het versterken van de leefbaarheid, de economie, de natuur en het toerisme en recreatie in het gebied....