'Het kunnen samenwerken met verschillende partijen, het zoeken naar de aanknopingspunten waarin deze gezamenlijke belangen bij elkaar komen en deze vervolgens te vertalen naar een passend ruimtelijk ontwerp, dat is voor mij de lol en de rol van de stedenbouwkundige'

Over Buro Kreek enzo

Recent Nieuws
Onder de naam Buro Kreek enzo opereer ik als zelfstandig stedenbouwkundige. Ik zet mijn opgedane kennis (stedenbouw) in bij nieuwe projecten, waarbij ik bewust op zoek ga naar aanknopingspunten vanuit de ruimtelijke context, nieuwe ontwikkelingen en trends bekijk, maar vooral ook het gesprek (proces) wil aangaan met betrokken partijen en gebruikers. Voor het in gang zetten van ontwikkelingen zijn nieuwe allianties nodig die zich aan elkaar willen verbinden en zich willen verenigen om gezamenlijk een visie uit te werken. Ik ben in staat om in het proces te participeren en de vertaling te maken naar een ontwerp in beeld en tekst.

Belevingsplek de Blauwe Sluis geopend!

Op 15 juni is het belevingspunt op het eiland De Blauwe Sluis officieel geopend door gedeputeerde Johan van den Hout en wethouder Petra Lepolder. In samenwerking met RO&AD Architecten heeft Buro Kreek enzo heeft het inrichtingsvoorstel uitgewerkt. Het object is door Ro Koster...

Logement de Blauwe Sluis feestelijk geopend

Op 20 juni 2014 is Logement de Blauwe Sluis feestelijk geopend door de (Waterpoort)wethouder van de gemeente Steenbergen. Het initiatief maakt onderdeel uit van het gebiedsperspectief Cruijslandse Kreken. Buro Kreek enzo heeft in opdracht van de initiatiefnemer een...

Wat biedt Buro Kreek enzo

Stedenbouw

Stedenbouw is de vertaalslag van een gedegen analyse van de fysieke en maatschappelijke context van de opgave, rekening houdend met de verschillende belangen en mogelijkheden van betrokken partijen naar een ruimtelijk ontwerp. Van een visie voor een regio tot een ruimtelijk advies op locatie.

Ontwerp

Ontwerp is een manier om de ideeën die mensen voor een plek of gebied hebben te vertalen naar een ruimtelijk ontwerp. De ruimtelijke context en een blik naar het verleden, het heden, maar ook de toekomst vormen voor mij belangrijke uitgangspunten.Proces

Ontwikkelingen gebeuren in deze tijd niet meer vanzelf. Voor het in gang zetten hiervan zijn nieuwe allianties nodig met betrokken partijen en gebruikers. Mensen die zich aan elkaar willen verbinden en zich willen verenigen om gezamenlijk een visie uit te werken. Een proces waarin ik graag participeer en de vertaling maak naar een ontwerp in beeld en tekst.

Onderwijs

Het begeleiden van studenten Urban Design aan de NHTV in Breda is voor mij een inspirerende manier voor het delen van kennis!